Ønske om bistand fra frivillige lag og foreninger / frivillige i forbindelse med Koronautbruddet

Vågan kommune har nylig kunngjort, et ønske om bistand fra frivillige i forbindelse med Koronautbruddet. Kommunen ser at et betydelig antall frivillige har meldt seg til tjeneste gjennom ulike Facebookgrupper. Dette er selvfølgelig flotte initiativ, men det er samtidig viktig for kommunen å få flest mulig til å registrere seg også i en felles oversikt over frivillige. Dette slik at kommunens helseledelse kan koordinere bistanden best mulig. Vi ber derfor hver enkelt å vurdere å melde seg til tjeneste her, selv om man allerede har meldt seg via Facebook. Kommunen vil vurdere behovene for frivillig bistand fortløpende, og ta kontakt etter hvert som vi ser behovene melder seg.
Flere nyheter
2021 © Vågan frivilligsentral