PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Natteravn

 

I 1998 kom det en henvendelse til oss fra foreldre/foresatte ved barne-/ungdomsskolene i Kabelvåg og Svolvær med forespørsel om vi kunne tenke oss å administrere en Natteravnordning.

Vi takket ja til henvendelsen og har siden da administrerer ordningen som omfatter foreldre/foresatte i 8., 9., og 10., klassen ved Svolvær Barne-/ungdomsskole og foreldre/foresatte i 8., 9., og 10.klasse ved Kabelvåg ungdomsskole.

Tilbudet om å delta i ordningen baserer seg på frivillighet, og hver enkelt som deltar har 1 vakt i løpet av et helt skoleår.

Vaktlagene går hver fredag og hver lørdag fra kl. 2200 til 0100 – fra midten av april til skoleslutt i juni samt fra skolestart i august til og med oktober. Vi følger skoleruta slik at det ikke er lagt opp til ravning når elevene har fridager og ferie.

Natteravnenes oppgave er å være synlig og tilgjengelige i lokalmiljøet samt ved observasjoner, bidra til at sentrumsområdene i Svolvær og Kabelvåg er trygge og naturlige steder å oppholde seg i.
I tillegg skal de bevisstgjøre oss om at det er naturlig å bry seg om hva ungdommen gjør i sin fritid.

De griper aldri direkte inn i konflikter, men kontakter Politi hvis det anses nødvendig.

Alle Natteravner er kledd i gule jakker og har med seg bl.a. en sekk med førstehjelpsutstyr.

Vil du være frivillig?

Ta kontakt

Se bildet i full størrelse