PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Velkommen til Vågan frivilligsentral

               

        Vil du bruke litt av din tid sammen med andre?

        Vil du treffe nye mennesker?

        Vil du være med å sette dine og andres idéer ut i livet? 

Ta i så fall kontakt.

Litt om Vågan frivilligsentral:

Vågan frivilligsentral er reetablert høsten 2017. Vågan frivilligsentral har i høst blant annet vært involvert i Tv-aksjonen 2017, eldrefest, fredagskafeen, Miljøpatruljen, temakveld om tilskuddsordninger, og diverse nye planer. Vågan frivilligsentral bistår ellers lag og foreninger med råd, veiledning og bistand innen ulike tilskuddsordninger. Det jobbes blant annet med å få etablert en utstyrssentral, gratis utlån av sports og friluftsutstyr for barn og unge og barnefamilier. Det jobbes med å få reetablert Seniornett Vågan/dataopplæring seniorer forutsatt tilstrekkelig interesse. Det jobbes for å styrke møteplasser for eldre i Vågan. Det jobbes med å videreutvikle Miljøpatruljen.

Vågan frivilligsentral på Facebook:https://www.facebook.com/vaganfrivilligsokolog/